Chúng ta không thể mong muốn tất cả mọi thứ sẽ phải hoàn thiện ngay lập tức. Hãy để sự việc thể hiện theo đúng bản chất tự nhiên của chúng.

Khi mọi việc không trôi chảy, hãy nghỉ ngơi đôi chút. Mọi thứ sẽ khác đi khi bạn quay lại.

Đừng quên có lúc bạn phải nhìn vào bức tranh toàn cảnh. Loay hoay với những mảnh nhỏ chỉ khiến bạn nản chí.

Lòng kiên trì sẽ được đền đáp. Mọi thử thách lớn đều được giải quyết từng bước một.

Mỗi khi gặp bế tắc, hãy chuyển sang một hướng khác. Và sau đó nhớ quay lại.

Việc đầu tiên bạn cần làm là thiết lập đường biên. Có ranh giới, bạn mới cảm nhận được sự an toàn và trật tự.

Đừng ngại thử nhiều cách kết hợp khác nhau. Đôi khi chúng sẽ khít khao đến ngạc nhiên.

Bất kỳ điều gì đáng làm cũng đều đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực. Bạn không thể vội vã trước một thách đố lớn.

Hãy dành thời gian để tận hưởng những thành công dù nhỏ bé của mình. Chúng sẽ động viên bạn bước tiếp.

– Khuyết danh

Cuộc đời không phải là tổng thể những gì chúng ta đạt được, mà là những gì chúng ta khao khát vươn tới.

– Jose Ortegay Gasset

Lessons from a jigsaw puzzle

Don’t force a fit. If something is meant to be, it will come together naturally.

When things aren’t going so well, take a break. Everything will look different when you return.

Be sure to look at the big picture. Getting hung up on the little pieces only leads to frustration.

Perseverance pays off. Every important puzzle went together bit by bit, piece by piece.

When one spot stops working, move to another. But be sure to come back later.

Establish the border first. Boundaries give a sense of security and order.

Don’t be afraid to try different combinations. Some matches are surprising.

Anything worth doing takes time and effort. A great puzzle can’t be rushed.

Take time to celebrate your successes, even little ones. They will encourage you to go ahead.

– Author Unknown

Life is not the sum of what we have been, but  what we yearn to be.

– Jose Ortegay Gasset

——————————-oOo——————————-

Nguồn: Condensed Chicken Soup for the Soul – Chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống – First News và NXB Tổng hợp phối hợp ấn hành

Advertisements