Có một đôi mắt, dõi theo bạn từng ngày.
Có một đôi tai, lắng nghe từng lời bạn nói.
Có đôi bàn tay, hăm hở làm theo bạn,

Và có cậu bé đáng yêu, mơ một ngày nào đó sẽ là người giống bạn.

Bạn đã là thần tượng của chú bé đáng yêu.

Bé vẫn luôn tin tưởng, bạn là người thông minh nhất, không một nỗi nghi ngờ.

Bé đặt trọn niềm tin, lắng nghe điều bạn nói, dõi theo điều bạn làm.

Và cậu bé sẽ nói, và cậu bé sẽ làm, như cách bạn từng làm.

Có một cậu bé, với đôi mắt tinh anh,

Tin rằng bạn luôn đúng, và dõi theo bạn từng ngày.

bạn đang là gương sáng, qua những gì bạn làm.

Cậu bé sẽ dõi theo, để lớn lên giống bạn.

– Khuyết danh

Little eyes upon you

There are little eyes upon you and they’re watching night and day.

There are little ears that quickly take in every word you say.

There are little hands all eager to do anything you do; and a little boy who’s dreaming of the day he’ll be like you.

You’re the little fellow’s idol, you’re the wisest of the wise.

In his little mind about you no suspicions ever rise.

He believes in you devoutly, holds all you say and do;

He will say and do, in your way when he’s grown up like you.

There’s a wide-eyed little fellow who believes you’re always right, and his eyes are always opened, and he watches day and night.

You are setting an example every day in all you do, to grow up to be like you.

– Source Unknown

Nguồn: Condensed Chicken Soup for the Soul – Chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống – First News và NXB Tổng hợp phối hợp ấn hành

Advertisements